Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

28

Februari

32%

-

25

Mars

41%

-

24

April

46%

16°

-

18

Maj

46%

21°

-

17

Juni

36%

24°

-

18

Juli

36%

28°

-

19

Augusti

46%

30°

-

17

September

36%

25°

-

20

Oktober

40%

19°

-

19

November

34%

13°

-

22

December

28%

-

27