Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

18

Februari

39%

-

19

Mars

42%

13°

-

19

April

43%

19°

-

16

Maj

44%

24°

-

15

Juni

33%

27°

-

18

Juli

38%

31°

-

18

Augusti

47%

32°

-

16

September

38%

28°

-

18

Oktober

44%

22°

-

14

November

44%

17°

-

14

December

44%

11°

-

15