Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

24

Februari

42%

-

21

Mars

46%

-

21

April

46%

13°

-

17

Maj

46%

18°

-

16

Juni

33%

21°

-

20

Juli

34%

25°

-

22

Augusti

42%

27°

-

19

September

33%

22°

-

19

Oktober

40%

15°

-

16

November

42%

10°

-

17

December

43%

-

21