Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

19

Februari

48%

-

18

Mars

48%

-

18

April

46%

16°

-

16

Maj

46%

21°

-

15

Juni

34%

24°

-

19

Juli

35%

27°

-

21

Augusti

44%

29°

-

18

September

34%

24°

-

18

Oktober

41%

17°

-

14

November

46%

12°

-

15

December

50%

-

17