Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

18

Februari

49%

-

17

Mars

49%

-

17

April

45%

14°

-

16

Maj

45%

18°

-

16

Juni

32%

21°

-

20

Juli

33%

25°

-

22

Augusti

41%

26°

-

19

September

33%

21°

-

19

Oktober

40%

15°

-

14

November

46%

10°

-

14

December

51%

-

16