Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

17

Februari

50%

-

16

Mars

49%

-

17

April

44%

14°

-

16

Maj

44%

19°

-

16

Juni

32%

22°

-

20

Juli

33%

25°

-

22

Augusti

42%

26°

-

19

September

34%

22°

-

19

Oktober

40%

16°

-

15

November

46%

11°

-

14

December

51%

-

15