Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

24

Februari

44%

-

22

Mars

47%

-

21

April

47%

14°

-

17

Maj

46%

20°

-

16

Juni

35%

23°

-

18

Juli

33%

26°

-

20

Augusti

41%

28°

-

19

September

35%

24°

-

19

Oktober

43%

18°

-

18

November

42%

13°

-

19

December

41%

-

23