Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

14

Februari

50%

-

15

Mars

49%

12°

-

17

April

43%

18°

-

16

Maj

44%

22°

-

15

Juni

32%

25°

-

18

Juli

38%

28°

-

19

Augusti

47%

30°

-

17

September

38%

26°

-

18

Oktober

44%

22°

-

15

November

49%

16°

-

12

December

55%

11°

-

11