Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

19

Februari

38%

-

20

Mars

42%

12°

-

20

April

43%

19°

-

16

Maj

44%

24°

-

15

Juni

33%

27°

-

18

Juli

38%

31°

-

18

Augusti

46%

32°

-

17

September

37%

28°

-

18

Oktober

43%

22°

-

15

November

43%

16°

-

14

December

42%

11°

-

16