Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

11°

17°

19

Februari

35%

11°

16°

18

Mars

42%

15°

17°

19

April

41%

20°

18°

16

Maj

41%

23°

20°

16

Juni

32%

26°

23°

19

Juli

43%

30°

26°

18

Augusti

53%

31°

28°

16

September

47%

28°

27°

17

Oktober

52%

24°

24°

12

November

46%

18°

22°

14

December

37%

13°

19°

18