Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

14

Februari

48%

-

14

Mars

48%

13°

-

16

April

44%

18°

-

16

Maj

44%

22°

-

15

Juni

34%

24°

-

19

Juli

42%

28°

-

18

Augusti

50%

29°

-

17

September

42%

26°

-

18

Oktober

48%

21°

-

13

November

50%

16°

-

11

December

52%

11°

-

12