Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

9

Februari

50%

-

11

Mars

46%

12°

-

16

April

42%

18°

-

16

Maj

42%

22°

-

15

Juni

28%

24°

-

19

Juli

32%

28°

-

19

Augusti

43%

30°

-

16

September

32%

26°

-

19

Oktober

38%

20°

-

16

November

46%

16°

-

11

December

57%

12°

-

8