Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

15°

14

Februari

46%

13°

15

Mars

48%

12°

14°

16

April

46%

18°

15°

14

Maj

47%

23°

18°

14

Juni

37%

26°

21°

16

Juli

44%

30°

25°

16

Augusti

53%

32°

27°

13

September

43%

28°

26°

16

Oktober

48%

22°

23°

13

November

48%

16°

20°

11

December

47%

12°

17°

12