Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

27

Februari

41%

-

25

Mars

46%

-

24

April

47%

13°

-

18

Maj

47%

18°

-

18

Juni

37%

21°

-

19

Juli

34%

24°

-

20

Augusti

39%

26°

-

19

September

39%

22°

-

19

Oktober

46%

16°

-

19

November

40%

10°

-

22

December

36%

-

27