Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

19

Februari

36%

-

18

Mars

42%

11°

-

18

April

42%

17°

-

16

Maj

41%

21°

-

16

Juni

31%

24°

-

19

Juli

37%

28°

-

20

Augusti

44%

28°

-

18

September

39%

25°

-

18

Oktober

46%

20°

-

13

November

41%

14°

-

13

December

37%

-

17