Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

11

Februari

52%

-

13

Mars

48%

11°

-

16

April

44%

17°

-

16

Maj

43%

21°

-

16

Juni

30%

23°

-

20

Juli

30%

27°

-

20

Augusti

42%

29°

-

17

September

32%

25°

-

20

Oktober

40%

20°

-

16

November

47%

15°

-

12

December

56%

10°

-

10