Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

9

Februari

51%

-

11

Mars

47%

12°

-

16

April

42%

17°

-

16

Maj

42%

21°

-

16

Juni

29%

24°

-

19

Juli

31%

27°

-

19

Augusti

43%

30°

-

16

September

32%

25°

-

19

Oktober

39%

20°

-

16

November

46%

16°

-

12

December

56%

11°

-

9