Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

14°

11

Februari

52%

13°

12

Mars

48%

11°

13°

16

April

43%

16°

14°

16

Maj

43%

21°

16°

16

Juni

30%

23°

19°

20

Juli

31%

27°

21°

20

Augusti

42%

29°

24°

17

September

32%

25°

23°

19

Oktober

39%

20°

20°

16

November

47%

16°

18°

12

December

57%

11°

16°

10