Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

19

Februari

37%

-

19

Mars

41%

12°

-

19

April

44%

18°

-

16

Maj

46%

23°

-

15

Juni

35%

26°

-

17

Juli

39%

30°

-

17

Augusti

48%

32°

-

15

September

38%

27°

-

18

Oktober

43%

21°

-

15

November

41%

16°

-

15

December

42%

11°

-

16