Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

22

Februari

33%

-

22

Mars

39%

10°

-

21

April

43%

17°

-

17

Maj

44%

22°

-

16

Juni

33%

24°

-

18

Juli

37%

28°

-

19

Augusti

45%

30°

-

17

September

36%

26°

-

19

Oktober

41%

20°

-

16

November

38%

14°

-

17

December

37%

-

20