Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

18

Februari

39%

-

19

Mars

42%

12°

-

19

April

44%

18°

-

16

Maj

45%

23°

-

15

Juni

35%

26°

-

17

Juli

40%

30°

-

17

Augusti

48%

31°

-

15

September

39%

27°

-

17

Oktober

44%

22°

-

14

November

43%

16°

-

14

December

43%

11°

-

15