Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

15°

18

Februari

39%

14°

19

Mars

42%

11°

14°

19

April

44%

18°

15°

16

Maj

45%

22°

18°

15

Juni

34%

25°

21°

18

Juli

39%

29°

24°

18

Augusti

47%

31°

27°

15

September

38%

27°

26°

17

Oktober

44%

21°

23°

14

November

43%

16°

19°

14

December

44%

10°

17°

16