Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

15°

18

Februari

39%

14°

19

Mars

42%

13°

14°

19

April

44%

19°

15°

16

Maj

45%

24°

18°

15

Juni

34%

27°

21°

18

Juli

39%

31°

24°

17

Augusti

48%

33°

27°

15

September

39%

29°

26°

18

Oktober

44%

23°

23°

14

November

44%

17°

20°

14

December

44%

12°

17°

15