Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

15°

17

Februari

41%

14°

18

Mars

44%

12°

14°

18

April

44%

18°

15°

16

Maj

46%

23°

18°

14

Juni

35%

26°

21°

17

Juli

40%

30°

24°

17

Augusti

49%

31°

27°

15

September

39%

27°

26°

17

Oktober

44%

22°

23°

14

November

44%

16°

20°

13

December

45%

11°

17°

15