Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

-

28

Februari

36%

-1°

-

24

Mars

43%

-

25

April

44%

11°

-

17

Maj

43%

17°

-

18

Juni

38%

21°

-

16

Juli

34%

24°

-

17

Augusti

37%

26°

-

18

September

44%

22°

-

18

Oktober

44%

15°

-

20

November

30%

-

24

December

26%

-

28