Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-3°

-

28

Februari

36%

-2°

-

25

Mars

43%

-

25

April

44%

10°

-

18

Maj

43%

17°

-

18

Juni

38%

21°

-

17

Juli

34%

25°

-

17

Augusti

37%

26°

-

18

September

44%

21°

-

18

Oktober

42%

15°

-

21

November

27%

-

25

December

22%

-

29