Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-2°

24

Februari

40%

-1°

23

Mars

45%

23

April

45%

17

Maj

44%

14°

17

Juni

37%

17°

13°

18

Juli

32%

21°

17°

18

Augusti

35%

23°

20°

19

September

43%

20°

20°

17

Oktober

47%

15°

16°

18

November

36%

12°

21

December

32%

24