Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-4°

26

Februari

44%

-4°

24

Mars

46%

23

April

44%

17

Maj

41%

14°

18

Juni

35%

17°

18

Juli

32%

20°

14°

18

Augusti

33%

22°

17°

19

September

44%

20°

16°

18

Oktober

45%

14°

12°

20

November

37%

23

December

35%

26