Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-5°

-

28

Februari

40%

-4°

-

25

Mars

45%

-

25

April

45%

-

18

Maj

43%

16°

-

19

Juni

37%

20°

-

17

Juli

34%

23°

-

19

Augusti

35%

24°

-

19

September

43%

20°

-

18

Oktober

43%

13°

-

21

November

30%

-

24

December

27%

-2°

-

28