Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

15°

16

Februari

42%

13°

16

Mars

46%

12°

14°

17

April

46%

18°

15°

14

Maj

47%

22°

18°

14

Juni

37%

25°

21°

16

Juli

42%

29°

25°

16

Augusti

51%

31°

27°

13

September

42%

27°

26°

16

Oktober

49%

21°

23°

12

November

46%

16°

20°

11

December

44%

11°

17°

14