Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

14

Februari

52%

-

14

Mars

50%

10°

-

16

April

45%

17°

-

16

Maj

44%

22°

-

16

Juni

30%

24°

-

21

Juli

31%

27°

-

22

Augusti

40%

29°

-

20

September

31%

24°

-

20

Oktober

40%

19°

-

15

November

50%

14°

-

13

December

57%

-

12