Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

17

Februari

50%

-

17

Mars

49%

-

18

April

45%

15°

-

16

Maj

45%

20°

-

16

Juni

30%

23°

-

21

Juli

31%

26°

-

22

Augusti

40%

28°

-

20

September

31%

23°

-

20

Oktober

40%

17°

-

16

November

48%

12°

-

14

December

54%

-

15