Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

11

Februari

54%

-

12

Mars

51%

12°

-

15

April

45%

18°

-

16

Maj

44%

23°

-

16

Juni

30%

26°

-

21

Juli

31%

29°

-

22

Augusti

41%

31°

-

19

September

31%

26°

-

21

Oktober

41%

20°

-

15

November

51%

16°

-

11

December

59%

11°

-

9