Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

18

Februari

48%

-

17

Mars

48%

11°

-

17

April

44%

18°

-

16

Maj

46%

23°

-

15

Juni

33%

25°

-

18

Juli

36%

29°

-

20

Augusti

46%

31°

-

17

September

37%

26°

-

18

Oktober

43%

20°

-

15

November

46%

15°

-

14

December

48%

-

16