Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

26

Februari

46%

-

23

Mars

48%

-

22

April

47%

16°

-

17

Maj

46%

21°

-

16

Juni

33%

23°

-

19

Juli

32%

27°

-

21

Augusti

41%

29°

-

19

September

33%

24°

-

20

Oktober

40%

18°

-

18

November

42%

13°

-

20

December

43%

-

23