Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

28

Februari

43%

-

25

Mars

46%

-

24

April

46%

13°

-

18

Maj

45%

18°

-

18

Juni

32%

21°

-

20

Juli

31%

25°

-

22

Augusti

40%

26°

-

20

September

32%

21°

-

21

Oktober

39%

15°

-

19

November

40%

-

20

December

40%

-

26