Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

17

Februari

43%

-

17

Mars

46%

12°

-

17

April

45%

18°

-

15

Maj

44%

22°

-

15

Juni

35%

25°

-

18

Juli

43%

29°

-

17

Augusti

50%

30°

-

16

September

42%

27°

-

17

Oktober

49%

22°

-

13

November

47%

16°

-

12

December

44%

11°

-

15