Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

15°

15

Februari

46%

14°

15

Mars

47%

12°

14°

16

April

45%

17°

15°

15

Maj

45%

21°

19°

14

Juni

36%

24°

22°

17

Juli

42%

28°

25°

17

Augusti

50%

30°

27°

15

September

42%

26°

26°

17

Oktober

48%

21°

23°

13

November

48%

16°

20°

11

December

48%

10°

17°

13