Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

8

Februari

50%

-

11

Mars

46%

12°

-

16

April

41%

18°

-

15

Maj

42%

22°

-

16

Juni

28%

24°

-

19

Juli

31%

28°

-

19

Augusti

43%

30°

-

15

September

32%

26°

-

19

Oktober

38%

21°

-

16

November

45%

16°

-

12

December

56%

11°

-

8