Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

10

Februari

49%

10°

-

12

Mars

45%

12°

-

17

April

41%

17°

-

16

Maj

42%

22°

-

16

Juni

29%

24°

-

19

Juli

32%

27°

-

18

Augusti

45%

30°

-

15

September

33%

26°

-

19

Oktober

38%

21°

-

16

November

44%

16°

-

13

December

55%

12°

-

10