Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

10°

16°

12

Februari

48%

10°

15°

14

Mars

45%

12°

15°

18

April

42%

16°

16°

17

Maj

42%

20°

18°

16

Juni

30%

22°

20°

20

Juli

34%

26°

23°

18

Augusti

47%

28°

25°

14

September

35%

26°

24°

19

Oktober

38%

21°

22°

17

November

44%

17°

20°

15

December

54%

12°

18°

13