Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

10°

14°

9

Februari

50%

10°

13°

12

Mars

45%

13°

14°

17

April

41%

18°

15°

16

Maj

42%

22°

18°

16

Juni

28%

25°

21°

19

Juli

32%

28°

23°

19

Augusti

44%

30°

25°

15

September

32%

26°

24°

19

Oktober

38%

21°

21°

17

November

45%

16°

19°

13

December

56%

12°

16°

10