Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

13

Februari

52%

-

14

Mars

50%

13°

-

16

April

44%

19°

-

15

Maj

46%

23°

-

14

Juni

34%

26°

-

18

Juli

38%

29°

-

19

Augusti

49%

31°

-

16

September

39%

27°

-

18

Oktober

45%

22°

-

14

November

50%

17°

-

12

December

55%

11°

-

12