Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

12

Februari

54%

10°

-

13

Mars

51%

13°

-

15

April

44%

18°

-

15

Maj

45%

22°

-

14

Juni

34%

25°

-

18

Juli

38%

29°

-

18

Augusti

49%

31°

-

15

September

40%

27°

-

17

Oktober

45%

22°

-

15

November

51%

17°

-

11

December

57%

11°

-

10