Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

13°

-

8

Februari

61%

15°

-

8

Mars

64%

19°

-

6

April

69%

24°

-

3

Maj

80%

29°

-

1

Juni

92%

33°

-

0

Juli

93%

34°

-

0

Augusti

92%

34°

-

0

September

89%

32°

-

0

Oktober

79%

28°

-

2

November

70%

21°

-

4

December

58%

15°

-

7