Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

17°

-

10

Februari

62%

19°

-

9

Mars

64%

22°

-

7

April

70%

27°

-

3

Maj

80%

31°

-

1

Juni

90%

34°

-

0

Juli

90%

35°

-

0

Augusti

89%

35°

-

0

September

86%

34°

-

0

Oktober

80%

31°

-

3

November

72%

25°

-

5

December

59%

19°

-

9