Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

31°

27°

8

Februari

66%

31°

27°

6

Mars

64%

31°

27°

6

April

65%

31°

28°

7

Maj

54%

32°

28°

11

Juni

53%

32°

28°

12

Juli

59%

33°

28°

13

Augusti

60%

33°

29°

13

September

54%

32°

29°

14

Oktober

54%

32°

29°

16

November

57%

31°

29°

11

December

60%

31°

28°

9