Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

13

Februari

36%

-

12

Mars

40%

10°

-

13

April

42%

14°

-

14

Maj

48%

19°

-

13

Juni

53%

23°

-

11

Juli

62%

27°

-

8

Augusti

62%

26°

-

9

September

55%

22°

-

9

Oktober

46%

17°

-

12

November

34%

11°

-

14

December

33%

-

12