Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

39%

10°

-

12

Mars

41%

12°

-

13

April

45%

16°

-

14

Maj

48%

20°

-

12

Juni

54%

24°

-

9

Juli

63%

28°

-

6

Augusti

62%

27°

-

8

September

56%

24°

-

9

Oktober

48%

19°

-

12

November

37%

14°

-

14

December

36%

10°

-

13