Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

12

Februari

42%

-

11

Mars

42%

10°

-

13

April

46%

14°

-

13

Maj

48%

18°

-

13

Juni

52%

22°

-

11

Juli

62%

25°

-

7

Augusti

60%

25°

-

10

September

54%

21°

-

9

Oktober

47%

16°

-

11

November

36%

10°

-

13

December

35%

-

12